Gödningsskola

Gödningsskola

Genom jorden och näringen i den, får växterna de näringsämnen de behöver för att växa och må bra. Nedan följer en guide som enkelt visar vilken näring dina växter behöver.

Alla växter behöver näring, generellt kan man säga att växter med snabb tillväxt behöver mer näring än de som växer långsamt. Brist på näring visar sig genom olika symtom som liten tillväxt, missfärgade eller fläckiga blad, sämre chans att klara vinterkyla osv.

Bästa tiden att gödsla är på våren när växterna börjar bli gröna. Vid höstgödsling (senare än juli) är det bäst att använda ett gödningsmedel med lågt innehåll av kväve t.ex. höstgödsel eller Algomin trädgårdsgödsel. För gräsmattans del går det bra att gödsla regelbundet under hela sommaren.

Läs på förpackningen hur mycket du ska använda för bästa resultat. Kom ihåg att lagom är bäst, för mycket gödsel missgynnar både växterna och miljön.