Jordskola - bästa möjliga jord till dina växter

Jordskola - bästa möjliga jord till dina växter

Med hjälp av den här skolan blir det lätt att välja bästa möjliga jord till dina växter. En bra jord är av stor betydelse för resultatet på din odling, både inomhus, i trädgården och på balkongen.

Varför jord behövs

Jord är växternas skafferi, törstsläckare och apotek . Genom att välja en bra jord vid plantering samt underhålla och förbättra den du har i din trädgård ger du dina växter goda förutsättningar att växa och må bra. Väljer du dessutom alternativ med naturligt gödsel bidrar du till en bättre miljö och ett rikare mikroliv.

Vad är jord?

Huvudingrediensen i all säckjord är olika typer av torv. För att jorden skall få en specifik egenskap tillsätter vi andra ingredienser som förändrar antingen jordens kemi eller jordens struktur, såsom kalk, lera, sand och näringsämnen.

Struktur

Om jorden är kompakt, innehåller lite luft, har rötterna svårt att utvecklas, är den för lätt innehåller den mycket luft och torkar ut snabbt. En bra jord innehåller hälften luft och hälften fast material. Det är generellt bättre om jorden är grov, så plocka inte bort tussar, barkbitar och småsten ur jorden.

Näring

Generellt sett kan man säga att ju spädare växt, frö eller stickling desto mindre mängd näring behöver den. Därför bör du välja en magrare jord vid t.ex. sådd. Ju större växten blir desto mer näring och jordvolym kommer den att behöva. Växterna behöver också mer näring under vår- och sommarmånaderna. Genom att tillföra extra gödsel under dessa månader kommer dina växter att bli finare och friskare.

Använd vår guide Välj rätt jord om du behöver hjälp med att hitta rätt.

Jord till krukor inne

Vid plantering i kruka blir växternas näring och vattenreserv begränsad till krukans storlek, det innebär att vikten av att använda rätt jord ökar för att växterna ska må som bäst. P-jord (P står för plantering) och blomjord är de jordar som är bäst lämpade att använda till våra växter inne. De är blandade med små lecakulor eller sand som upprätthåller strukturen i jorden. Se inomhusjord >>

Jord till krukor ute

U-jord (U står för urna) eller sommarblomsjord är det bästa valet för urnor och krukor ute. Lecakulor läggs i botten på kärlet för att skapa ett dräneringslager där överblivet vatten kan rinna ner. Dessa jordar är lite grövre i strukturen och innehåller mer gödsel. Därutöver finns det specialjordar lämpade för vissa växtslag som t.ex. rosjord till rosor och klematis, rhododendronjord till rhododendron och hortensia, grönsaksjord till odling av ätbara växter och pelargonjord. Se utomhusjord >>

Jord till trädgården - jordförbättring

Varje år eller när vi planterar något nytt bör vi tillföra ny jord/näring för att förbättra den som finns i trädgården. Jordförbättring kan göras med all typ av organiskt material på alla typer av jordar. När torv, kompost och naturgödsel blandas in i jorden fortsätter förmultningen med hjälp av mikroorganismer och näring frigörs. Samtidigt bildas mängder med föreningar som gynnar jordstrukturen, rötterna och hela livet i jorden. Jorden kan hålla kvar vattnet bättre och det vi odlar gynnas på alla sätt.

Kogödsel är en jordförbättring som med fördel kan tillföras i rabatter, runt buskar och träd både vår och höst. Den innehåller alla näringsämnen växterna behöver utan risk att bränna rötterna.

Planteringsjord passar till nyplantering av träd och buskar och andra fleråriga växter samt i trädgårdslandet. Kvalitén på planteringsjord skiftar beroende på märke och pris, det finns dessutom både naturgödslade och konstgödslade alternativ.

Även i trädgården är specialjordarna användbara, då särskilt ros och rhododendronjorden. Tunga lerjordar och sandjordar kan förbättras om du tillför barkmull, den innehåller mullämnen och barkbitar som stimulerar mikrolivet.

Jord till gräsmattan

Gräsmattan blir extra grön och fin med lite ny jord. Strukturen upprätthållas och maskarna ha något att jobba med. Dressjord tillför näring, kalk, mullämnen och sand som tillsammans stimulerar gräset till att bilda nya rötter och börja växa.

Odling i krukor inomhus

Vid plantering i kruka blir växternas näring och vattenreserv begränsad till krukans storlek, det innebär att vikten av att använda rätt jord ökar för att växterna ska må som bäst.

Odling i krukor utomhus

Vid plantering i kruka blir växternas näring och vattenreserv begränsad till krukans storlek, det innebär att vikten av att använda rätt jord ökar för att växterna ska må som bäst.

Odling i trädgården

Varje år eller när vi planterar något nytt bör vi tillföra ny jord/näring för att förbättra den som finns i trädgården.

Guide: Välj rätt jord >>

Se inomhusjord >>

Se utomhusjord >>