Organisation

Här finner du namn på nyckelpersoner inom Plantagens organisation och bolagsstruktur på både nationell och internationell nivå. Har du frågor som rör själva företaget Plantagen? Ta gärna kontakt med Åsa Lundberg (asa.lundberg@plantagen.se) så hjälper vi dig.

Styrelse

Styrelseordförande Ketil Eriksen
Styrelsemedlem  Magdalena Rodell Andersson
Styrelsemedlem  Gabriele Cipparrone
Styrelsemedlem  Christine Cross
Styrelsemedlem  Tore Thorstensen

Koncernledning

CEO Jon Abrahamsson Ring
Deputy CEO Magdalena Rodell Andersson
Range & Supply Chain Director Anders Bjurud
Category Director Life With Plants Peter Tichelaar
Category Director Complementary Mikael Demitz-Helin
Managing Director Norway Rolf Baisgård
Managing Director Sweden Erik Angervall
Managing Director Finland Annika Järvensivu

Commercial Manager Tom Diependaele
Group Sales Manager Jens Israelsson

 
Plantagens ägare

APAX är med sina 90% av aktieinnehavet huvudägare i Plantagen medan styrelsen/ledningen äger resterande andelar av företaget.

APAX köpte Plantasjen i slutet av 2006 och är ett av de ledande riskkapitalbolagen i Europa. De har ett stort detaljhandelsnätverk som löper genom många länder.

APAX Partners är ett globalt riskkapitalbolag som investerar i fem olika industriella sektorer. Med över 30 års erfarenhet har APAX god tillgång till expertis inom respektive sektor, djup och intensiv lokal närvaro samt en bred global plattform som skapar värden och tillgångar för både andelsägare och intressenter.