Bär - så lyckas du

Bär - så lyckas du

Bär är lätta att odla och härliga att få skörda i trädgård och på balkong.

Växtplats för bär

Bär trivs med en placering i mycket sol där de får utrymme att utvecklas och mogna. Hallon kan behöva stöd för att växa och bli lättare att skörda, likaså björnbär.

Så planterar du bärbuskar

Använd naturgödslad planteringsjord och blanda med den befintliga jorden vid plantering. Vattna rikligt både i gropen och på rotklumpen innan jord fylls på igen. För att få en riktigt bra och rik skörd bör olika sorter planeras i varandras närhet för att pollinera varandra. Detta gäller framför allt blåbär, allåkerbär samt havtorn som har hon och han plantor.

Bärbuskar kan planteras under hela säsongen.

Skötsel

En nyplanterad buske behöver mycket vatten genom hela första säsongen. Håll fritt från gräs och ogräs runt buskarna. Genom att täcka jorden runt busken med exempelvis gräsklipp kvävs ogräset och vattnet hindras från att avdunsta. Jordförbättra med kogödsel varje vår och komplittera med Ekologisk Algomin under vår och sommar.

Beskärning

Beskärning sker lämpligast på vårvintern. Efter 2-3 års tillväxt tas de äldsta grenarna bort på svartvinbärsbuskar. På röda vinbär och krusbär väntar du 3-4 år. När de äldsta grenarna tas bort gynnas yngre, starka grenar. På detta sätt föryngras busken. Skadade grenar tas bort årligen. Beskär inte bärbuskar på toppen, då förstörs blomningen. Hallon- och björnbärsplantor bär frukt på tvåårsskotten. Ta bort grenar som burit frukt.

Se våra fruktträd och bärbuskar >>