JAS – en utmärkt beskärningstid

JAS – en utmärkt beskärningstid

Juli, augusti och september är bra beskärningsmånader för de flesta buskar och träd i trädgården. Då är växten i full tillväxt och vi kan se hur växtens form ser ut med löv. För de sorter som kallas ”blödare” är det i princip den enda tiden på året som det passar att beskära. 

Varför beskära?

  • Luftigare och friskare buskar och träd vilket ger mindre risk för sjukdomar.
  • Få bort döda och skadade grenar som inte ser fina ut och som kan vara inkörsport till sjukdomar.
  • Det ger ny och frisk tillväxt.
  • Finare och jämnare form på växten.
  • Mer frukt och bär. Friska unga grenar orkar ge mer bär och frukt än gamla grenar.

Varför beskära under JAS?

Traditionellt sett har de flesta träd och buskar i trädgården beskurits under vårvintern, framför allt äppel- och päronträd, då kan det vara lättare och komma åt uppe i träden men framför allt var det då trädgårdsmästaren hade tid. Genom forskning och praktiska försök har det framkommit att växterna mår bättre av att beskäras under juli, augusti, september. Då växter träden och buskarna fortfarande och såren efter beskärningen läcker ihop snabbare.

För de sorter som kallas ”blödare” t.ex. avenbok, lönn, magnolia, prydnadskörsbär och bok är JAS -perioden i princip den enda tiden på året som det passar att beskära. Hos blödare stiger saven i stammen under vårvintern, den riskerar då att rinna ur snittytorna vilket kan bli en inkörsport för svampsjukdomar och röta.

Regelbunden beskärning

Buskar och träd mår bäst av att beskäras regelbundet, framför allt äppel- och päronträd behöver en genomgång varje år för att behålla sin balans och kunna ge frukt. Skadade och döda grenar klipps bort, liksom grenar som sitter för lågt eller i vägen, växer i kors eller inåt i kronan. Vid beskärning stävar man efter att få in ljus och luft i kronan. Gamla och risiga buskar glesas ur genom att klippa bort de äldsta grenarna nere vid markytan.

Rätt verktyg gör jobbet enklare

Beskärningsjobbet blir både roligare och ger bättre resultat om rätt verktyg i gott, slipat skick används. En sekatör som ligger bra i handen, en grensax för lite grövre grenar och eventuellt en grensåg är en bra start. Undvik att använda en snickarsåg (en så kallad fogsvans) vid beskäring. Den kilar lätt fast och ger fula snittytor. Verktygens vikt har betydelse om du har mycket att beskära. I längden blir det slitsamt att arbeta med en allt för tung häck- eller grensax. En elektrisk häcktrimmer kan kanske göra jobbet både snabbare och behagligare om du har en lång häck att beskära. Titta gärna igenom vårt sortiment för rätt beskärningsverktyg >>

Grundläggande beskärningstips

  • Ta bort döda och skadade grenar.
  • Lägg snittet på ett ställe där busken/trädet har förutsättning för ny tillväxt. Det vill säga ovanför en ung knopp eller sidogren som riktar sig utåt från stammen. 
  • Respektera växtens naturliga växtsätt, plantera växten på en plats där den trivs naturligt istället för att försöka få växten att anpassa sig till dina behov. 
  • Underhållsbeskärning: skär bort tunna, svaga grena som växer in i kronan eller grenar som ligger mot varandra. Korta av långa skott som förstör helhetsintrycket.
  • Föryngringsbeskärning av buskar:  Klipp bort 1/3 av växten nere vid marken, året därpå klipps nästa 1/3 bort osv. Det går även att beskära ner allt på en gång, men det är en större påfrestning  för växten. 

Underhållsbeskärning

Ett vuxet fruktträd som börjat ge frukt behöver hållas i balans mellan fruktsättning och tillväxt. Regelbunden beskärning ger den balansen tillsammans med gödsel, t.ex. trädgårdsgödsel. Läs på förpackningen vilken mängd som passar. Se vårt gödselsortiment här >>

Föryngringsbeskärning

Äldre äppel- och päronträd behöver föryngringsbeskäras, klipp bort 1/3 av vattenskotten (de grenar som går rakt upp) första året och fortsätt så under åren som kommer, även gamla grenar beskärs bort under en flerårsplan. Ta bort torra och döda grenar samt grenar som går i kors eller pekar inåt i kronan. Trädet hinner då komma i balans och fruktsättningen kommer igång igen. Det är viktigt att få en jämn fördelning av grenar i olika åldrar för att trädet ska bära lagom mycket frukt.

Beskära fruktträd

Stenfrukter som plommon och körsbär beskärs vid behov efter skörd, alltså framför allt i augusti september. Äpplen och päron kan även beskäras försiktigt under vårvintern. Vid kraftig beskärning vill trädet skjuta mycket nya skott, då framför allt ”vattenskott” som går rakt upp. Dessa grenar ger ingen frukt utan tar bara energi från trädet. 

Beskära bärbuskar

Det går bra att gallra bärbuskar efter skörd. Ta av de äldsta grenarna ända nere vid marken liksom de grenar som ligger mot marken. Sommarhallon sätter bär på fjolårsskotten, alltså de grenar som är inne på sitt andra år. Efter skörd klipper man bort dessa grenar helt.  Hösthallon ger bär på årsskotten, därför skärs plantan ner helt efter skörd. 

Om du har en svartvinbärsbuske och vill ha flera kan du föröka den genom så kallad avläggning. Ta en gren som sitter lågt och täck hela grenen utom toppen med jord, förankra med en sten eller en märla. Nästa höst har grenen fått rötter och du kan klippa av den från busken och plantera. På samma sätt kan du föröka t ex rhododendron.

Beskära vindruvor

Vindruvor beskärs på hösten efter skörden. Klipp då in skotten som växt ut under sommaren. Ett bladpar/knopp från förra klippningen kan sparas beroende på hur stor och bred buske som önskas. Vindruvor behöver bara beskäras om man vill ha druvor. Vinrankan är också en dekorativ klängväxt som kan odlas för att täcka en pergola eller vägg, då behöver den inte beskäras.