Jordgubbar- så lyckas du

Jordgubbar- så lyckas du

En av det vanligaste bären i trädgårdarna är nog jordgubbar, bären har blivit en svensk klassiker, inte minst till midsommar. De är samtidigt bland de senast tillkomna bärväxterna i odling. Inte förrän på 1700-talet kom jordgubben till Europa.

Jordgubbar odlas bäst där det är lugnt, varmt och soligt. Rötterna ligger ytligt och väl förgrenat. Helst ska jorden vara mullrik och sandblandad för att underlätta ogräsrensning och för att rötterna ska kunna breda ut sig ordentligt.

Plantering

Man kan plantera jordgubbar under hela säsongen. Planterar man på våren hinner plantorna rota sig bättre innan vintern, men på hösten har revplantorna rotat sig och de kan man plantera ut. För att underlätta skötseln måste allt rotogräs noga rensas bort innan man planterar. PH-värdet ska helst vara 5,5-6,5 och därför kan det vara lämpligt att blanda i en del mull som gör jorden porösare och sänker pH-värdet. Kogödsel är bra att tillföra ett tag innan plantering. Den ökar mullhalten samtidigt som näring tillförs. Plantorna sätts med ett inbördes avstånd på 30-40 cm och ett radavstånd på minst det dubbla. Det är viktigt att plantorna inte sätts djupare än vad de växt tidigare. Vattna ordentligt vid plantering.

Skötsel

Under sommaren får man rensa bort nytt ogräs, men bara ytligt annars skadar man de ytliga rötterna. Det är bra om man täcker marken med något som håller kvar fukten, men också hindrar ogräs från att växa. De revor som växer ut i raderna kan man lägga lite jord på så att de rotar sig. De som växer ut i gångarna kan man stoppa i krukor med jord och låta dem rota sig där. Till hösten planteras de ut där man vill ha dem. Jordgubbar brukar ge störst skörd som två\- och treåriga. Första året kan man alltså inte räkna med någon större skörd. Efter fyra fem år är det tid att byta ut plantorna mot nya. Gödsla jordgubbarna med bärgödsel eller likande varje vår, det är viktigt att inte använda gödsel med mycket kväve eftersom det främjar bladtillväxt mer än bärproduktion