Så här tolkar du våra växtsymboler

Höjd
Anger hur hög denna växt kan bli under optimala förhållanden.

Avstånd
Anger hur stort avstånd du bör ha mellan denna växt och nästa.

Väder
Soligt: Bör stå på en plats där växten får direkt solljus under större delen av dagen.
Halvskuggigt: Bör stå på en plats där växten får måttligt med solljus.
Skuggigt: Bör stå på en plats där växten inte får direkt solljus.

Växtzon
Anger vilken växtzon denna växt mår bäst i. Se karta och mer information här >>

Ätbar
Anger om växten kan ätas eller ej.

Giftig
Anger att växten är giftig.

Blomningstid
Anger den period som växten blommar under.

Skördetid
Anger när växtens ätbara delar kan skördas. 

Vintergrönt
Anger att växten är grön året om.

Flerårig
Anger att växten lever under flera år. För perenner gäller det generellt att de vissnar ner över vintern och växer upp från roten igen under våren.

Växtzoner i Sverige

Sverige är indelat i åtta härdighetszoner där zon 1 är den mildaste regionen. Sjöar, berg och ljus påverkar klimatet. Zonkartan är en hjälp och vägledning för ett bra växtval. Gäller fleråriga växter förutom perenner.

Växtzoner Sverige