Pollineringsschema för äppelträd

För att få äpplen på ditt äppelträd behöver det befruktas, detta sker genom pollen från andra äppelsorter. Men vilka äppelträd kan pollinera just din sort?

Pollineringsschema för äppelträd

Har du - eller ska du - plantera ett äppelträd? Då ser du förmodligen fram emot att få skörda äpplen i framtiden. Men för att få skörd måste en äppelsort pollineras av en annan äppelsort. I tätbebyggda områden brukar detta inte utgöra något problem, men det finns tillfällen då du behöver hitta en matchande sort. Som vägledning och hjälp finns det pollineringsscheman som du kan använda dig av.

Den här artikeln består av två delar. Dels pollineringsschemat i en behändig kalkyl (PDF) som du kan ladda ner och spara i datorn eller mobiltelefonen. Dels en lista där du kan leta upp din äppelsort och se vilka andra äppelsorter som pollinerar den.

Vill du först läsa mer om plantering och skötsel av äppelträd hittar du en artikel om det här. Vi har också en guidande artikel om vad du ska tänka på när du väljer äppelträd till trädgården.

Befrukta äppelträd - pollinering

Leta upp den äppelsort som du vill ska befruktas, för att se vilka sorter som pollinerar den.

Agnes

Pollineras av sorterna: Birgit Bonnier, Gyllenkr. Astrakan, James Grieve + röd, Mio, Oranie

Alice

Pollineras av sorterna: Aroma, Cox’s Orange P., Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Melon, Mio, Oranie, Ribston Pippin, Rödluvan, Silva, Stor Klar Astrakan, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Amorosa

Pollineras av sorterna: Alice, Cox’s Orange P., Discovery, Filippa, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Mio, Signe Tillisch, Summerred, Transp. Blanche

Antonovka

Pollineras av sorterna: Cox’s Pomona, Gyllenkr. Astrakan, Melon, Röd Melba, Silva, Stenbock, Transp. Blanche, Wealthy

Aroma

Pollineras av sorterna: Alice, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Discovery, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Mio, Mutsu, Ribston Pippin, Signe Tillisch, Silva, Summerred, Sylvia, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Belle de Boskoop

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Melon, Ribston Pippin, Rödluvan, Silva, Stor Klar Astrakan, Summerred, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Birgit Bonnier

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, Lobo, Melon, Mio, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Silva, Stor Klar Astrakan, Summerred, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Brunnsäpple

Pollineras av sorterna: Amorosa, Aroma, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Melon, Mio, Ribston Pippin, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Stor Klar Astrakan, Särsö, Sävstaholm, Åkerö

Charlamowsky

Pollineras av sorterna: Aroma, Birgit Bonnier, Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Oranie, Ribston Pippin, Rödluvan, Röd Melba, Signe Tillisch, Silva, Stenbock, Stor Klar Astrakan, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Cox’s Orange P.

Pollineras av sorterna: Alice, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Risäter, Rödluvan, Röd Melba, Signe Tillisch, Silva, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Cox’s Pomona

Pollineras av sorterna: Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, James Grieve + röd, Lobo, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Risäter, Rödluvan, Röd Melba, Signe Tillisch, Sylvia, Wealthy

Discovery

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Gravenst. + röd, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Stor Klar Astrakan, Summerred, Transp. Blanche, Wealthy

Eldrött Duväpple

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Mutsu, Ribston Pippin, Silva, Stor Klar Astrakan, Summerred, Sylvia, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Elise

Pollineras av sorterna: Alice, Discovery, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Rubinola

Elstar

Pollineras av sorterna: Amorosa, Aroma, Cox’s Orange P., Discovery, Filippa, Gloster, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Transp. Blanche

Eva-Lotta

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Stor Klar Astrakan, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Wealthy, Åkerö

Farmors Juläpple

Pollineras av sorterna: Birgit Bonnier, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Ribston Pippin, Signe Tillisch, Silva, Sävstaholm, Åkerö

Filippa

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Flädie, Gravenst. + röd, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Mutsu, Oranie, Ribston Pippin, Signe Tillisch, Silva, Summerred, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Flädie

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Stenbock, Stor Klar Astrakan, Sylvia, Sävstaholm, Wealthy

Folke

Pollineras av sorterna: Filippa, Fredrik, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Mio, Signe Tillisch

Fredrik

Pollineras av sorterna: Birgit Bonnier, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Signe Tillisch, Silva, Summerred, Sylvia, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Gloster

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Cox’s Orange P., Discovery, Eldrött Duväpple, Elstar, Filippa, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Lobo

Gravenst. + röd

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gyllenkr. Astrakan, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Röd Melba, Signe Tillisch, Silva, Stenbock, Stor Klar Astrakan, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Gul Richard

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Flädie, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Kim, Lobo, Melon, Mio, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Stor Klar Astrakan, Särsö, Sävstaholm, Wealthy, Åkerö

Gyllenkr. Astrakan

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Maglemer, Melon, Mio, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Hampus

Pollineras av sorterna: Gyllenkr. Astrakan, Oranie, Stor Klar Astrakan, Transp. Blanche

Huvitus

Pollineras av sorterna: Gyllenkr. Astrakan, Oranie, Sävstaholm, Transp. Blanche

Höstdessert

Pollineras av sorterna: Aroma, Birgit Bonnier, Discovery, Gyllenkr. Astrakan, Katja, Lobo, Lovisa, Ribston Pippin, Summerred, Åkerö

Ingrid Marie

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Summerred, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

James Grieve + röd

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, Katja, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Stor Klar Astrakan, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Katja

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Discovery, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Lobo, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Silva, Stor Klar Astrakan, Summerred, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Kim

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Brunnsäpple, Discovery, Eldrött Duväpple, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, Katja, Lobo, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Stor Klar Astrakan, Summerred, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Lobo

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gloster, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Summerred, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Wealthy, Åkerö

Lovisa

Pollineras av sorterna: Aroma, Birgit Bonnier, Cox’s Pomona, Discovery, James Grieve + röd, Katja, Mio, Sävstaholm

Maglemer

Pollineras av sorterna: Charlamowsky, Filippa, Gyllenkr. Astrakan, Oranie, Stenbock, Stor Klar Astrakan, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Mantet

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Cox’s Orange P., Discovery, Elstar, Filippa, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Mio, Röd Melba, Summerred

Melon

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Mutsu, Ribston Pippin, Signe Tillisch, Silva, Sylvia, Sävstaholm, Wealthy, Åkerö

Mio

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Oranie, Ribston Pippin, Röd Melba, Signe Tillisch, Silva, Summerred, Sylvia, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Mutsu

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gloster, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Melon, Mio, Ribston Pippin, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Stor Klar Astrakan, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Oranie

Pollineras av sorterna: Alice, Birgit Bonnier, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Melon, Ribston Pippin, Röd Melba, Signe Tillisch, Silva, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

P. J. Bergius

Pollineras av sorterna: Alice, Charlamowsky, Gyllenkr. Astrakan, Hampus, Katja, Mio, Oranie, Risäter, Summerred, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Redcats

Pollineras av sorterna: Starcats

Ribston Pippin

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Risäter, Rödluvan, Signe Tillisch, Sylvia

Risäter

Pollineras av sorterna: Birgit Bonnier, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Ribston Pippin, Signe Tillisch, Silva, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Rubinola

Pollineras av sorterna: Aroma, Discovery, Eldrött Duväpple, Filippa, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ribston Pippin, Särsö

Rödluvan

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Mutsu, Ribston Pippin, Signe Tillisch, Silva, Sylvia, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Röd Melba

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Filippa, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Mio, Oranie, Stenbock, Summerred, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Santana

Pollineras av sorterna: Aroma, Discovery, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Rubinola

Signe Tillisch

Pollineras av sorterna: Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Ribston Pippin, Risäter, Rödluvan, Silva, Stenbock, Stor Klar Astrakan, Sylvia, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Silva

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Risäter, Rödluvan, Röd Melba, Signe Tillisch, Stenbock, Stor Klar Astrakan, Sylvia, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy

Starcats

Pollineras av sorterna: Redcats

Stenbock

Pollineras av sorterna: Antonovka, Charlamowsky, Oranie, Silva, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Stor Klar Astrakan

Pollineras av sorterna: Alice, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Discovery, Eva-Lotta, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, Katja, Kim, Mutsu, Ribston Pippin, Signe Tillisch, Silva, Sylvia, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Summerred

Pollineras av sorterna: Aroma, Discovery, Eldrött Duväpple, Filippa, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Mio, Ribston Pippin, Röd Melba, Sävstaholm, Transp. Blanche

Sylvia

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Birgit Bonnier, Cox’s Orange P., Cox’s Pomona, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Flädie, Gravenst. + röd, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Oranie, Ribston Pippin, Rödluvan, Signe Tillisch, Silva, Stor Klar Astrakan, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Särsö

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Discovery, Eva-Lotta, Filippa, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Mio, Mutsu, Signe Tillisch, Summerred, Sylvia, Transp. Blanche, Wealthy

Sävstaholm

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Gravenst. + röd, Gul Richard, Gyllenkr. Astrakan, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Risäter, Rubinola, Signe Tillisch, Stor Klar Astrakan, Summerred, Sylvia, Transp. Blanche, Wealthy, Åkerö

Transp. Blanche

Pollineras av sorterna: Alice, Aroma, Charlamowsky, Discovery, Gyllenkr. Astrakan, James Grieve + röd, Katja, Lobo, Mio, Oranie, Risäter, Röd Melba, Summerred, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Trulsa

Pollineras av sorterna: Discovery, Filippa, Fredrik, Gyllenkr. Astrakan, Lovisa, Mio, Oranie, Sylvia

Wealthy

Pollineras av sorterna: Pollineras av sorterna: Amorosa, Antonovka, Aroma, Birgit Bonnier, Charlamowsky, Cox’s Pomona, Discovery, Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Filippa, Flädie, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Oranie, Risäter, Rödluvan, Röd Melba, Signe Tillisch, Silva, Stor Klar Astrakan, Särsö, Sävstaholm, Transp. Blanche, Åkerö

Åkerö

Pollineras av sorterna: Alice, Amorosa, Aroma, Belle de Boskoop, Birgit Bonnier, Brunnsäpple, Charlamowsky, Cox’s Orange P., Eldrött Duväpple, Eva-Lotta, Farmors Juläpple, Filippa, Gravenst. + röd, Gul Richard, Ingrid Marie, James Grieve + röd, Katja, Kim, Lobo, Maglemer, Melon, Mio, Mutsu, Oranie, Risäter, Rödluvan, Röd Melba, Signe Tillisch, Stenbock, Stor Klar Astrakan, Summerred, Sylvia, Sävstaholm, Transp. Blanche, WealthyÄpple familjeträd växtzon 1-4

Höjd 150-200 cm, Flerfärgad

1599:-
Läs mer

Äpple 'Filippa' A2

Höjd 150-200 cm, Grön

799:-
Läs mer

Äpple RÖD MELBA E A2

Höjd 150-200 cm, Röd

799:-
Läs mer
Din varukorg:
Varor
Totalt att betala:
Till kassan
Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. BEED2CAF-6775-4D50-832D-C19575417F8F 36C1D222-8DE3-499B-89C5-F0ACC4A3840A Created with sketchtool. 3011D877-6B37-4181-ABF0-09D8986DA7C6 Created with sketchtool. Entre Created with Sketch. 68157682-FC5A-4945-89BC-A1A195DC0E74 Created with sketchtool. F4ECEC60-D397-44D2-87E9-2D4AD35A6F11 Created with sketchtool. Icons/Menu/24px/Black Created with Sketch. order sort-alpha-desc Fråga Plantagen