Vårt Sociala Ansvar

Våra kunder och medarbetare är både medvetna och intresserade av miljöfrågor, och vår verksamhet med växter och odling har en nära koppling till miljö och hållbarhet. Samtidigt påverkar vår verksamhet miljö och människor på olika sätt. Vi vill ta ansvar för detta och bedriver därför ett aktivt hållbarhetsarbete som omfattar såväl produktion, transporter som försäljning. Eftersom vi gör affärer runt om i världen, omfattar vårt ansvarstagande även de länder och områden där vi verkar genom andra.

Plantagen CSR

Vårt mål är att kontinuerligt minska miljöpåverkan i alla delar av verksamheten. När det gäller vår sociala påverkan strävar vi efter att minimera de negativa konsekvenserna. Istället vill vi utveckla vi ett socialt ansvarstagande som förbättrar levnads- och arbetsvillkor för människor, både i vår närhet och i de länder där våra varor produceras.

Om vårt sortiment och våra leverantörer

Vi säljer alltmer miljöanpassade och rättvisemärkta produkter.  Samtidigt ställer vi mycket detaljerade krav på våra leverantörer så att produktionen sker miljöanpassat och med acceptabla arbetsvillkor. För att säkerställa att detta fungerar har vi skrivit avtal med flera internationella organisationer, vars riktlinjer vi följer. Dessutom genomför vi egna hållbarhetskontroller hos producenter och odlare.
 
När det gäller kemikalieanvändningen i våra produkter följer vi den nya EU-förordningen Reach, som stegvis ersätter olika EU-länders kemikalielagstiftningar.  Våra inköpare är utbildade i våra interna processer för att säkra produktsäkerhet/kvalitet, däribland kraven som finns i REACH. Produkterna testas på laboratorier i Asien innan de skeppas till Europa.
 
Vi har en policy för det trä som används för möbelproduktion. Även här följer vi internationella certifieringssystem. Vårt mål är att 100 % av allt hårdträ ska komma från godkända plantage och inte från skyddad eller vild skog. Som ett led i detta kommer vi att avveckla teakmöbler i vårt sortiment.
 
Vi erbjuder även ett växande sortiment av ansvarfullt odlade snittblommor, främst från Afrika, exempelvis rosor och blandade buketter.  Andra exempel ur vårt miljömedvetna sortiment är KRAV-odlade kryddor och nedbrytbara krukor.
 

Samverkan och gemensamma regler


Plantagen har undertecknat BSCI (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod. Denna kod är baserad på FN konventioner, OECD riktlinjer och andra internationella överenskommelser och innehåller standards inom områden som diskriminering, barnarbete, organisationsrätt och arbetsmiljö. Efterlevnaden kontrolleras både av externa kontrollanter och våra anställda kontrollanter, så kallade Compliance Auditors. I vår överenskommelse med BSCI finns tydliga och mätbara mål uppsatta fram till 2015.
 
 

Transporter

Många varor, som möbler och inredningsartiklar köps in i Asien. För att minska miljöpåverkan transporteras dessa nästan uteslutande med fartyg.

Ett sätt att minska miljöpåverkan från våra transporter är att köpa närodlade växter.  För växter som av klimatskäl inte kan odlas i Skandinavien väljer vi leverantörer i närliggande europeiska länder. När vi letar nya produkter och leverantörer väger vi alltid in avståndet till våra butiker för att minska utsläppen.
 
Att planera transporterna väl och öka resursutnyttjandet är ett annat sätt att minska miljöpåverkan.  Detta jobbar vi kontinuerligt med av både miljö- och ekonomiska skäl.
  

Energianvändning

Plantagen har stora butiker och växthus och ett viktigt sätt att minska vår påverkan på klimatet är att minska energiförbrukningen.  Ungefär 80 % av våra växthus har en bättre isoleringsgrad än branschstandard och vi jobbar aktivt med våra leverantörer för att energiförbrukningen ska minska ytterligare.  En stor del av våra anläggningar är uppvärmda med fjärrvärme och flera kommer att konverteras inom 2-3 år.

Anti-korruption

En annan del av vårt ansvarstagande är att välja ett etiskt förhållningssätt när vi gör affärer. Därför har vi tagit fram en etisk uppförandekod som ska säkerställa att mutor och korruption inte är en del av våra leverantörssamarbeten.


Hållbarhet i samarbetet


Läs mer om samarbeten och riktlinjer för vårt hållbarhetsarbete
BSCI
REACH
KRAV
 

Odla med hjärtat!

Vårt miljöanpassade sortiment blir allt större. Håll utkik här på Plantagen.se eller i din butik!