Gräsmatta - gödsel, skötsel och mossa

Gräsmatta - gödsel, skötsel och mossa

Med rätt skötsel och gödsel kan du se till att din gräsmatta håller sig grön och hel hela sommaren. Så här tar du hand om din gräsmatta på bästa sätt.

Håll gräsmattan grön och frisk med gödsel

För att få gräsmattan riktigt grön och frisk bör du gödsla ett par gånger per säsong, vi har olika gödselprodukter som passar just din gräsmatta. Passa på att gödsla innan du vattnar, eller ännu hellre när du väntar regn.

Vattning

Vattna din gräsmatta mycket men se till att vattna jämnt fördelat så att inte området får "bäckar" av vatten. Vattna gärna på morgonen eller på kvällen, annars riskerar du att mycket av vattnet dunstar när mtemperaturen är högre mitt på dagen.

Om du har en gräsmatta som är etablerad sedan länge så är det viktigt att vattna så pass mycket att vattnet når dess rotsystem. För det krävs att du vattnar mycket på en och samma gång, gärna 25-30 mm vid torrperioder. Vattna hellre mycket på en gång, än lite många gånger.

Klippning

När gräset har blivit 7-8 cm högt är det dags att klippa. 4-5 cm bör vara kvar när du har klippt färdigt. Se till att gräsklipparen har skarpa knivar. En klipphöjd på 1-1,5 cm rekommenderas. Klipp hellre ofta och lite än sällan och mycket.

Hål och sår i gräsmattan

Om gräsmattan har fått mindre sår eller hål kan den repareras. Täck med ett 2-3 cm tjockt lager sand eller toppdress och strö över lite gödning innan området krattas. Till slut strör du på gräsfrö. Skydda området mot att beträdas eller belastas på annat sätt till dess att det nya gräset är i god tillväxt. Givetvis hittar du både gräsfrö, jord och gräsmattegödsel hos Plantagen!

Mossa i gräsmattan

Mossa i gräsmattan kan de bero ha flera orsaker: kalkfattig jord, tät mark, för dålig näringstillgång eller att du har ställt gräsklipparen för lågt. Det är något vi kan rätta till. Ställ in gräsklipparen på 4-5 cm och öka gödselmängden.

Ska du bli kvitt mossan när den väl har etablerat sig i gräsmattan måste du ta bort den med hårdhänt krattning eller genom att använda mossrivare samtidigt som du utöver angivna gödselmängder övergödslar gräsmattan ofta men svagt, och också klipper ofta.

Frö och gödsel för gräsmattan >>

Gräsklippare >>

Bevattning >>