Hållbarhet

Hållbarhet

Vår ambition är att hållbarhet ska vara en integrerad del av vår affärsstrategi eftersom hållbarhet spelar en viktig roll för vårt produkterbjudande, vår verksamhet och våra partners. Vi strävar efter att vara en transparent aktör och bidra till ett hållbart samhälle. Vi arbetar kontinuerligt för att se till att våra miljökrav likväl som krav på social hållbarhet genomsyrar vår verksamhet hela vägen, från frö till växt och slutligen kompostering.

Med växter som utgångspunkt har Plantagen en nära koppling till naturen och vi arbetar på många sätt med att både öka vårt positiva bidrag till hållbar utveckling och minska vår negativa påverkan. Vår verksamhet utgår ifrån vårt sortiment, vilket till största delen består av växter. För oss är det viktigt att våra produkter både håller en god kvalitet och att sortimentet omfattar produkter som möjliggör hållbara val för våra kunder. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet effektivt och därigenom minska vår påverkan på miljön, exempelvis genom att arbeta med minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp.

Social hållbarhet

Vid sidan av miljömässig hållbarhet är även social hållbarhet viktig för Plantagen. Detta innefattar våra egna medarbetares arbetsmiljö och välmående, samt människor som vår verksamhet påverkar i leverantörskedjan. Sedan 2010 är vi medlemmar i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), en organisation som strävar efter att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörskedjor. Som en del i arbetet att förbättra arbetsvillkor för de människor som odlar våra växter har vi valt att enbart sälja Fairtrade-märkta rosor.

Biologisk mångfald – Bra för bin

Ett område vi valt att fokusera på är biologisk mångfald där vi ser att vi kan bidra positivt till samhället. Vi fokuserar på pollinerande insekter och hur dessa kan värnas. På Plantagen benämner vi detta Bra för bin och nedan listar vi en rad aktiviteter som utförts på temat:

 • Samarbete med Pollinera Sverige
  Pollinera Sverige och Plantagen samarbetar för framtiden och har som mål att tillsammans sprida kunskap om vad pollinerande insekter behöver för att överleva. Bland annat samarbetar man för att hjälpa kunderna att välja växter som gynnar pollinerande insekter genom tydlig information i Plantagens butiker.
  Läs mer om Pollineringsskolan (pdf) >>
   
 • Större sortiment av produkter som är bra för bin och pollinerande insekter
  Antalet pollinerande insekter har minskat kraftigt under de senaste årtiondena och genom att hjälpa bina på traven har vi utökat sortimentet med fröpåsar med fröer från växter som är bra för bin och pollinerande insekter.
   Lista över Plantagens växter som gynnar bin, humlor och andra pollinerande insekter >>
   
 • Enbart naturligt nedbrytbara bekämpningsmedel i sortimentet
  Plantagen säljer bara bekämpningsmedel som innehåller naturliga ingredienser som kan brytas ned. Vi säljer exempelvis inte Roundup, ett kritiserat ogräsmedel, vilket innehåller glyfosat, som förstör nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden.
   
 • Vi stöttar pollinerarvänliga Nationalstadsparken
  Plantagen ställer sig bakom initiativet Stockholm Loves Pollinator som gör Nationalstadsparken i Stockholm till en pollinerarvänlig park för alla typer av pollinerande insekter. Initiativet verkar för att öka medvetenhet och sprida kunskap om pollinerarnas viktiga funktion hos allmänheten, markförvaltare och olika verksamheter.

Hållbarhetsrapport

Plantasjen hållbarhetsredovisning 2019 >>

Några fler av Plantagens hållbarhetsinitiativ

 • Nedbrytbara krukor
  Som en del av Plantagens hållbarhetstänk lanseras under 2020 flera olika växter i hållbara bio-krukor som är helt nedbrytbara och därför extra snälla mot sin omgivning. Krukan kan planteras direkt ned i jorden då rötterna växer igenom krukan när den är planterad. Krukorna är biologiskt nedbrytbara och är tillverkade av förnybart material. Det är ett hållbart alternativ för alla växter som annars ofta odlas i plastkruka. 
  Läs mer om våra nedbrytbara krukor >>
   
 • DuraOcean - stol av återvunnen plast
  Det är ingen hemlighet att våra hav är förorenade av plast som släpps ut i mängder varje år. Men vore det inte en bra idé om någon tog tillvara på den och gjorde så att den kom till nytta igen, istället för att låta den cirkulera runt i vattnen och förstöra? Vi har skapat en stol gjord av gamla fisknät, som passar fint till din balkong- eller terrassinredning. Den kallas DuraOcean och kommer i skönaste havsgrönt.  
  Läs mer om DuraOcean >>
   
 • Plantagens rosor är certifierade med Fairtrade
  Plantagens samtliga rosor är Fairtrade-märkta och spårbara genom hela handelskedjan. Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling.
  Läs mer om Fairtrade på Plantagen >>
   
 • Pant på krukor
  Varje år säljs miljontals växter i plastkrukor. För att minska mängden plast om används och därigenom värna om miljön har vi upprättat ett system för krukpant där vi uppmanar våra kunder att returnera sina plastkrukor. I gengäld erhålls en ny perennplanta i utbyte.
  Läs mer om krukpant >>
   
 • KRAV-märkta julgranar
  De ekologiskt odlade granarna är fria från bekämpningsmedel enligt de KRAV-regler som finns. Genom att sälja KRAV-märkta granar vill Plantagen bidra till ett mer hållbart odlingssätt.
  Läs mer om KRAV-märkta julgranar >>
Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. 36C1D222-8DE3-499B-89C5-F0ACC4A3840A Created with sketchtool. 3011D877-6B37-4181-ABF0-09D8986DA7C6 Created with sketchtool. Entre Created with Sketch. Hemleverans Created with Sketch. 68157682-FC5A-4945-89BC-A1A195DC0E74 Created with sketchtool. F4ECEC60-D397-44D2-87E9-2D4AD35A6F11 Created with sketchtool. Icons/Menu/24px/Black Created with Sketch. sort-alpha-desc