Så här anlägger du en gräsmatta

Så här anlägger du en gräsmatta

För att så gräsmatta med framgång är det viktigt att göra allt i rätt ordning. Vi guidar dig på vägen till en ny, grön och skön gräsmatta.

När skall du så gräsmatta?

Det är klokt att anlägga gräsmatta på hösten, företrädesvis i augusti/september när vädret är lite svalare och det regnar då och då. Temperaturen bör under alla omständigheter vara över 10ºC. Av samma skäl kan man också anlägga gräsmatta tidigt på våren.

Trädgårdsplan

Först bör du planera var gångar, uteplatser, rabatter och träd ska vara, det gör det enklare för dig efteråt. 

Grundarbete

Därefter ska du luckra upp jorden, som oftast blivit hoppackad och hård under byggtiden och liknande. Skrapa bort matjorden på toppen och ställ den åt sidan. Luckra upp marken ner till en halv meters djup, det enklaste att göra med en jordvält.

Lägg tillbaka matjord och rensa ut

Tjockleken på jordlagret bör vara 20 till 30 cm för att ge en robust och tålig gräsmatta som tål en del torka. Rensa ut stenar, rötter, ogräs och liknande. Vänd jorden för hand med en spade eller med jordfräs i flera riktningar, jorden bör vara porös och luftig. Finns det en hel del sand i jorden räcker det med en lätt spadvändning eller fräsning. Ta sedan bort stenar med kratta.

Jordtyper och gödsling av gräsmattan

Det lönar sig att tillsätta väl nedbruten kompost eller fukthållande jord. Om jorden är mycket lerig är det klokt att lägga på ett 5-10 cm tjockt lager av grov sand ovanpå. Mycket sand bör förses med torv och fuktig torvjord bör förses med både sand och lera. Därefter gödslar du innan allt fräses/blandas ihop. Använd vanligt gödningsmedel eller naturgödsel som är mer hänsynsfullt mot de nyttiga småkrypen som finns i jorden. Gör en jordanalys för att avgöra hur mycket du ska gödsla och eventuellt kalka. PH-värdet bör vara 6,5-7. ca. 25 kg per 100 m2.

Finplanering och sådd

Gå därefter över ytan och se till att den är så jämn som möjligt, utan småhögar och ojämnheter. Jämna sedan till ytan en sista gång innan sådd eller utrullning av färdig gräsmatta. Jämna gärna ut fårorna lite försiktigt efter sådd för att skydda fröna från uttorkning.

Frömängd

1-2 kg frö per 100 m2 . Blanda fröerna ordentligt i paket innan du sår. En nysådd gräsmatta behöver jämn fuktighet för att kunna gro och etablera sig. Klipp gräsmattan när den är 7-8 cm hög. Den bör ligga på 4-5 cm höjd.

Klipp den sedan när den är 1 cm högre än du vill ha den, alltså - klipp ofta och lite åt gången. Då är det avklippta gräset så kort att det kan ligga kvar och ge naturlig näring till gräsmattan. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets höjd och byt klippriktning varje gång du klipper.

Mossproblem?

Mossan etablerar sig där gräset inte trivs, den trycker alltså inte bort gräset. Om du har mossa så är det för att gräset inte har bra växtvillkor. Är det för fuktigt, skuggigt eller saknar luft och näring, eller kanske allt på en gång, så vill inte gräset växa och mossan sprider sig. Försöker du ta bort mossan med mossrivare och inte gör något mer så sprider du bara mossan ännu mer.

Lösningen är ofta gödsling men även att dränera och toppdressa gräsmattan. På vissa platser i skuggan kan du plantera en marktäckande växt som trivs i skugga, det finns bland annat en del fina perenner.

Underhållsgödsling (när du inte har mycket mossa i gräsmattan) 2-3 gånger med c:a 30 kg gödselmedel för gräsmatta per 1000 m2. Sista gödslingstillfälle c:a 1 augusti.

Om du har mycket mossa

Strö ut mossbekämpningsmedel och mossan blir genast svart. Använd 80-100 kg gödselmedel per 1000 m2. Kom ihåg att vattna samtidigt så att du inte får brännskador av bekämpningsmedlet. Det är bäst att gödsla före det ska regna.

Behöver du mer hjälp? Besök närmaste butik så ser vi till att du hittar produkterna du behöver för att kunna anlägga gräsmatta.

Gräsfrö >>

Gödsel till gräsmatta >>

Jord >>