Så lyckas du med komposten

Att kompostera är enkelt. Nedbrutna och förmultna växter från din trädgård och överblivet hushållsavfall ger en mullrik och näringsrik jord. Det är inte speciellt mycket som krävs för att man ska lyckas med sin kompost – faktum är att den här nedbrytningen av material är helt naturlig och pågår hela tiden. 

Så lyckas du med komposten

Kompostering är ett utmärkt sätt att ta hand om överblivet hushållsavfall eller trädgårdsavfall och det bästa av allt är att du producerar din egen jord. Nedbrutna och förmultna växter och organiskt avfall kan genom kompostering ge en mullrik jord och är viktig nyckel till jordförbättring och bättre och starkare tillväxt av nya plantor. 

Allt för komposten

Kompost ger mullrik och näringsrik jord

Många av de växter vi säljer beskrivs ofta vara i behov av mullrik och näringsrik jord och det är precis det som en kompost kan bidra med. Det handlar om att göra våra jordar bättre och ge växande plantor större möjligheter att växa sig stora, starka och fina och i vissa fall också ge en god skörd.

Även om kompostering är något som sker helt naturligt är resultatet av komposteringen något som för många är eftersträvansvärt och av högt värde. Det gör att många gärna vill ha så mycket som möjligt av det att använda i nya planteringar och det kan bli ett problem då nedbrytningsprocessen många gånger kan ta flera år naturligt.

Det finns en hel vetenskap kring hur man bäst hjälper denna process att gå så snabbt som möjligt för att vi på ett naturligt sätt ska kunna göda våra odlingar och trädgårdar med en miljövänlig och eftertraktad produkt.

Så lyckas du med trädgårdskomposten

Det finns olika sätt att hjälpa den här processen att gå snabbare och sättet att kompostera på beror mycket på vilka förutsättningar man har i trädgården. En familj som bor i ett tätbebyggt område med liten trädgård i innerstaden har helt andra förutsättningar att kompostera än någon som bor i en mer lantlig miljö. Men det går att kompostera var man än bor.

Att kompostera är ett sätt att hjälpa naturen, så insatsen du gör med en kompost gör med andra ord gott för en naturlig och hälsosam miljö. Det kan också vara värt att veta att produkten av komposteringen innebär ett bättre hushållande av näringsämnen, näringsämnen som dessutom kommer från den egna trädgården och därmed än bättre hjälper växtligheten på plats.

Gödslar man med handelsgödsel så ger man visserligen växterna de ämnen som de behöver, men själva jorden förbättras inte, samtidigt som näringsämnena i den gödseln aktiveras direkt. Med komposterad jordförbättring frigörs dessa näringsämnen bit för bit och kommer till nytta för växligheten under en längre tid. Här nedan ser du några exempel på hur du kan kompostera.

Kompost

Olika typer av kompostering

Det finns flera sätt att kompostera. Läs om några av metoderna nedan och välj den som passar dig bäst.

Ytkompostering

Ytkompostering är precis vad det låter som – du komposterar direkt på ytan. Denna typ av kompostering tar lite längre tid på sig, men är effektiv och uppskattas av växterna i trädgården. Ytkompostering kan göras av alla, från den lilla trädgården till den stora bondgården, och handlar om att samla ihop komposterbart material och lägga ut det som ett lager på 5-10 centimeter på jorden omkring buskar, perenner eller mellan raderna som du odlar i trädgårdslandet. Detta lager hjälper fukten att stanna i jorden och motar dessutom bort ogräset. I samma veva så gynnas maskar i jorden av detta lager och gör jorden porös, och allt eftersom att lagret förmultnar så frigörs mer näring till växterna.

Nedgrävning

En möjlighet för de allra flesta är att gräva ner det komposterbara materialet direkt i jorden. Ett djup av omkring 20 centimeter är perfekt och effektivt när tjälen inte längre finns i marken. Blanda gärna det komposterbara materialet med redan existerande jord och hacka det i så små bitar som möjligt. Kaffesump och tepåsar är ett bra alternativ att gräva ner såhär. Kompostering kräver syre, vilket betyder att du inte ska gräva ner allt på samma ställe, utan sprida ut det i mindre portioner på flera ställen. Gräv ner detta material under buskar, mellan rader eller på olika platser i trädgårdslandet så gynnar du både jorden och djurlivet i den.

Komposthög

Det här är det vanligaste sättet för de flesta att kompostera idag – att samla allt på en hög eller också ha det i en behållare. När man komposterar på det här sättet så är det viktigt att se till att den är fuktig, för om den är för torr så kommer inte förmultning att ske. Kompostering behöver som sagt syre, så det betyder att det är viktigt att högen med komposterbart material inte är för kompakt, vilket betyder att du gärna kan blanda i lite grövre material som ger luftfickor.

Värme är också något som påskyndar förmultningen, och är komposten stor och nedbrytningen fungerar väl så kommer den att bli varm, idealiskt omkring 40-50 grader. En komposthög måste grävas om en gång om året och blandas upp för att alla delar ska få möjlighet att brytas ned. Resultatet blir näringsrik och uppskattad jordförbättring för trädgårdens alla växter.

Kompostera med kompostbehållare

Välj en isolerad varmkompost om du tänkt kompostera animaliska matrester, som kött och fisk. Då fungerar komposteringen även på vintern. Den bör även vara tät och ha lock, så att råttor och möss inte tar sig in. Räkna med att en familj på fyra personer producerar cirka 12 liter komposterbart hushållsavfall per vecka. Behållaren bör då vara på omkring 200-400 liter. För trädgårdsavfall räcker det med en oisolerad trädgårdskompost.

Så här gör du

 1. Placera din kompost på en skuggig och vindskyddad plats. Gärna på en gräsmatta eller på jord.
 2. Börja med ett lager av grenar, kvistar och grovt trädgårdsavfall så att luft kan komma in underifrån. Sedan lägger du ett lager med lite finare trädgårdsavfall och till sist ett lager med färdig kompost eller jord. Nu kan du lägga i ditt hushållsavfall.
 3. Finfördela allt avfall och tillsätt kompostströ. Lufta komposten med luckringsstav med jämna mellanrum så håller du komposten vid liv.
 4. Efter 8-10 månader har du en perfekt kompostjord som du kan använda både som jordförbättringsmedel och planteringsjord.

Små komposttips

 • Tänk på att vid alla former av kompostering går nedbrytningsprocessen snabbare om råmaterialet är finfördelat, dessutom tar materialet mindre plats i komposten.
 • Nedbrytningen i komposten har bäst förutsättningar när temperaturen ligger mellan 35 och 55 grader, som allra snabbast går den vid en temperatur mellan 40 och 55 grader.
 • En god tillgång på luft är en förutsättning för en väl fungerande kompost. Komposten får absolut aldrig packas eller trampas till.

Vilken typ av avfall kan jag kompostera?

 • Aska
  Träaska från vedpanna, braskamin och öppenspis, men inte i för stora mängder, högst 2 dl per 100 liter kompost. Strö ut askan på gräsmattan istället, där gör den bättre nytta där den motverkar försurning och mossbildning. Undvik kol-, koks- och cigarettaska.
 • Bark
  Alla typer av finfördelad bark kan läggas i komposten, bryts sakta ner på grund av sitt stora kol innehåll och bör därför blandas med t.ex. gräsklipp.
 • Barr
  Alla typer av barr kan läggas i komposten, men speciellt granbarr i stora mängder kan vara farligt för vissa växter.
 • Ben
  Ben kan läggas i komposten men bryts ner mycket långsamt. Mindre ben från t.ex. fågel kan köras i kompostkvarn.
 • Fjäder
  Fjäder innehåller en hel del kväve och passar därför bra i komposten.
 • Frukt
  Frukt och bär går bra att lägga i komposten, dock måste skal från apelsiner, citroner med mera finfördelas för att brytas ner inom rimlig tid.
 • Grenar och kvistar
  Finfördelade grenar och kvistar blandat med t.ex. gräsklipp passar utmärkt i komposten. Använd kompostkvarn, eller om du har gott om plats lägg grenarna i en hög att torka över en säsong, sen kan man mer eller mindre smula sönder dem för hand.
 • Grillkol
  Krossad grillkol kan man i begränsad omfattning lägga i komposten, men eftersom den praktiskt taget aldrig bryts ner så tillför den ingenting.
 • Gräsklipp
  Måste blandas väl med ett mer kolrikt material. Använd hellre gräsklippet som ytkompost i trädgårdslandet där det gör bättre nytta.
 • Grästorv
  Grästorvor från t. ex. gräsmattans kantskärning är perfekt att lägga i komposten om du skakar av den mesta jorden så det inte blir för kompakt.
 • Häckklipp
  Lämpligt som underlag för komposten. Finfördelat går det bra att blanda med annat material i komposten om det inte är i för stora mängder.
 • Hö och halm
  Måste blandas med ett kväverikt material, t.ex. färskt gräsklipp eller stallgödsel.
 • Jord
  Lite trädgårdsjord gör underverk i komposten.
 • Kottar
  Bryts ner sakta men luftar bra i komposten.
 • Köksavfall
  Kväverikt, och bland det bästa man kan lägga i komposten.
 • Latrin
  Går bra att lägga mitt i komposten, men glöm inte att täcka över. I regel krävs det speciellt tillstånd för att kompostera latrin.
 • Löv
  Löv läggs i komposten så färska som möjligt. Gamla löv bör helst finhackas och blandas med något kväverikare material.
 • Ogräs
  Går bra att lägga mitt i komposten, men glöm inte att täcka över.
 • Papper
  Hushållspapper, oblekta servetter, papperspåsar, äggkartonger och andra liknande förpackningar kan man lägga i komposten.
 • Sjögräs och tång
  Sjögräs och tång från stranden innehåller mycket kväve och blandas lämpligen med torra löv eller sågspån. Tänk på att det stora innehållet av natrium kan vara skadligt för vissa växter.
 • Snäckskal
  Krossade eller malda, men inte i några större mängder.
 • Stallgödsel
  Stallgödsel gör underverk i komposten. Blanda med torra löv, halm sågspån eller annat kolrikt material.
 • Stenmjöl
  Stenmjöl innehåller mycket kisel och dessutom en mängd andra viktiga mineralämnen som bryts ner av bakterier. En mindre mängd stenmjöl kan därför utan problem läggas i komposten.
 • Sågspån
  Sågspån går utmärkt att lägga i komposten, men blanda väl med annat material. Om du sågar upp ved med motorsåg tänk då på att sågspånet alltid innehåller en liten mängd kedjeolja och inte är lämpligt att lägga i komposten. Om du inte redan har gjort det så byt till biologiskt nedbrytbar kedjeolja.
 • Tidningar
  Dagstidningar rivna i strimlor eller hopknycklade, blandat med gräsklipp eller köksavfall, men aldrig i några större mängder.
 • Torv
  Går bra att blanda i komposten i mindre mängder men gör bättre nytta direkt i trädgårdslandet.
 • Vass
  Vass är rik på näring och finfördelad passar den därför bra i komposten.

Vad ska jag undvika att blanda i komposten?

 • Kalk
  Det är en vanlig missuppfattning att man bör kalka komposten, men det är helt fel, och gör i regel mer skada än nytta eftersom för komposten värdefullt kväve avgår till luften som ammoniak.
 • Handelsgödsel
  Bör av miljöskäl undvikas.
 • Sand, sten, lera, gyttja
 • Fett
  Exempelvis smör och matolja i större mängder bör undvikas.
 • Salt
  Kan i större mängder vara skadligt.
 • Tobaksaska och cigarettfimpar
  Innehåller tungmetaller och för växterna skadliga ämnen.
 • Dammsugarpåsar
  Innehåller mycket tungmetaller.
 • Oorganiska material
  Exempelvis glas, plåt, plast mm. ska inte läggas i komposten.

Allt för komposten

Mer kunskap

Du är här:

Teman:

Din varukorg:
Varor
Totalt att betala:
Till kassan
Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. BEED2CAF-6775-4D50-832D-C19575417F8F 36C1D222-8DE3-499B-89C5-F0ACC4A3840A Created with sketchtool. 3011D877-6B37-4181-ABF0-09D8986DA7C6 Created with sketchtool. Entre Created with Sketch. 68157682-FC5A-4945-89BC-A1A195DC0E74 Created with sketchtool. F4ECEC60-D397-44D2-87E9-2D4AD35A6F11 Created with sketchtool. Icons/Menu/24px/Black Created with Sketch. order sort-alpha-desc Fråga Plantagen