Marktäckande växter - så lyckas du

Marktäckande växter - så lyckas du

Marktäckande växter är ett samlingsnamn för lågväxta, breda buskar, barrväxter och perenner. De är bra hjälp i trädgården då de bildar en grönskande matta som hindrar ogräset att växa.

Växtplats

Eftersom det finns en så stor variation av marktäckande växter kan du alltid hitta någon som passar just ditt läge. Under högre träd och buskar skapar de en lummig undervegetation, i slänter ger de en lättskött yta och i rabatten binder de samman andra växter med varandra.

Se Plantagens utbud av marktäckande växter här >>.

Plantering

Maffigast och mest lättskött blir det om du väljer ut en eller ett par sorter till din plantering. De marktäckande växterna är oftast inte de som är rabattens utropstecken utan snarare bakgrundsfonden som ska skapa harmoni. Blanda planteringsjord med din befintliga jord och vattna rikligt efter plantering.

Skötsel

Rensa bort ogräs tills plantorna växt samman och själva hindrar ogräset att bryta igenom. Perenner klipps ner på våren med sekatör eller trimmer beroende på ytans storlek. Gödsla med trädgårdsgödsel på våren.

Tips på marktäckande växter

Perenner: Vintergröna, skuggröna, nävor, sedumväxter, grönlandsfingerört
Buskar: Oxbär, ros ’The Faire’, benved, murgröna
Barrväxter: Krypen, krypthuja, dvärgtall