Skapa en blomsterrabatt – 4 härliga rabattförslag att välja på

Vilka blommor ska jag egentligen välja till blomsterrabatten? Och hur ska de kombineras? Här berättar vi hur du skapar en blomsterrabatt och ger förslag på härliga rabattkombinationer för soliga, halvskuggiga och skuggiga lägen.

Skapa en blomsterrabatt – 4 härliga rabattförslag att välja på

En blomsterrabatt kan verkligen varieras i det oändliga, den kan vara färgkoordinerad eller en härlig färgfest – men det finns några hållpunkter som kan vara bra att hålla i bakhuvudet innan du sätter spaden i jorden. 

 • Bestäm gärna i förväg vilket intryck rabatten ska ge. Är det en romantisk torparrabatt eller en stilren japansk variant?  Gör ett första urval av lämpliga växter.
 • Välj plantor som klarar av klimatet, jorden och solläget där du tänker plantera dem. 
 • Försök hitta växter som avlöser varandra i blomning – då får du längre fägring. Tidiga lökväxter och senblommande perenner som till exempel trädgårdsnävor, astrar och stäppsalvia förlänger säsongen, liksom remonterande sorter. 
 • Det är alltid praktiskt att samplantera växter som har liknande preferenser när det gäller jord och vattning, men det går också att plantera växter med särskilda behov i kärl som sänks ner i jorden, då kan du ha en annan sorts jord där och lokalt vattna mer eller mindre.

Skapa en perennrabatt som blommar hela säsongen
Deadheading

Komposition

Vill du från början veta hur din rabatt ska se ut så är det bra att rita upp och mäta den i förväg. Sätt gärna tre-fem plantor av samma växt tillsammans för att ge ett lugnare intryck och fundera över hur olika färger och bladstorlekar kan kombineras. Det kan ibland ge en härlig effekt att blanda skira växter med tyngre storbladiga. Placera höga skrymmande växter långt bak mot eventuell vägg eller i mitten av fristående rabatter så skymmer de inte lägre växter. 

Rabattväxter brukar delas upp i tre grupper som är fina att kombinera:

 • Strukturväxter – rabattens primadonnor, växter med höjd som till exempel spiror. Det kan vara exempelvis kransveronika, höstsilverax, riddarsporrar, fackelblomster eller flerårig fingerblomma.
 • Utfyllnadsväxter – används för att väva samman rabatten, de är ofta yvigare och något lägre till exempel nävor.
 • Marktäckande växter – låga marktäckare som till exempel fetknopp eller myskmadra.

Du kan även låta någon lätt och hög växt sväva ovanför rabatten, till exempel verbenor eller prydnadsgräs, det gör intrycket luftigare.

Fyra färdiga rabattförslag

OBS: Om växterna inte passar i just din klimatzon eller i din jord kan du byta ut dem mot liknande sorter (se till exempel växtalternativen nedan).

Rabattförslag för soligt–halvskuggigt läge

 • Franskt kungsljus 
 • Jätteprästkrage 
 • Rudbeckia
 • Stäppsalvia
 • Isop
 • Gyllenröllika
 • Stor blåklocka
 • Silverhavre
 • Jättedaggkåpa
 • Lungört

För tidig blomning: vårlökar till exempel krokus, pärlhyacint, tulpaner och narcisser

Alternativa växter för sol-halvskugga

 • Anisisop
 • Stenkyndel
 • Mjölkklocka
 • Alunrot
 • Temynta
 • Amerikanskt älggräs
 • Kantnepeta 
 • Luktpion
 • Stäppsalvia
 • Violruta
 • Kransveronika
 • Rosenrips
 • Luktpion
 • Jättedaggkåpa
 • Prakttry
 • Praktnäva
 • Rosenstav
 • Tovsippa
 • Grekvädd
 • Japansk vädd
 • Kantnepeta
 • Oktoberaster
 • Strandiris
 • Röd Solhatt till exempel ”Magnus”
 • Kärleksört
 • Akleja
 • Blå bergvallmo
 • Höstanemon
 • Murreva
 • Blågull
 • tuvrör
 • Pion
 • Vårlökar

Rabattförslag för halvskuggigt/skuggigt läge

 • Funkia
 • Parasollblad
 • Hasselört
 • Kaukasisk förgätmigej
 • Fänrikshjärta
 • Höstsilverax
 • Trädgårdssmörboll
 • Stjärnflocka
 • Blanknäva

För tidig blomning: liljekonvalj, julros, snödroppar, klosterliljor, vårstjärnor, primulor

Växtalternativ för skugga – halvskugga

 • Stjärnflocka 
 • Ormbunkar
 • Funkia (Hosta)
 • Sockblomma
 • Blodört
 • Guldrams
 • Stjärnarv
 • Myskmadra
 • Ormöga
 • Höstflox
 • Liljekonvalj
 • Jättedaggkåpa
 • Höstsilverax
 • Hasselört
 • Kaukasisk förgätmigej
 • Parasollblad
 • Pion
 • Astilbe
 • Löjtnantshjärta
 • trädgårdssmörboll
 • Rhododendron
 • Syrenhortensia
 • Spetsmössa
 • Kärleksört
 • Vintergröna
 • Julros
 • Klätterbenved

Har du en skuggig tomt kan du även skapa fantastiska woodlands, läs vidare här!

Tips: blommor i skugga

Välj gärna ljusa blommor till mörkare lägen, de lyser upp på ett mycket vackert sätt. Om du har max två timmars sol per dag kan du välja växter som trivs i helskugga, har du cirka fyra timmars sol per dag på platsen bör du välja växter som tål halvskugga. 

Många surjordsväxter trivs fint i skugga eller vandrande skugga. 

Rabattförslag för den klassiskt romantiska trädgården

 • Vitpytta
 • Höstanemon
 • Hjärtbergenia
 • Solhatt 
 • Liten flocknäva
 • Daglilja
 • Pilört
 • Höstflox
 • Drakmynta
 • Stäppsalvia

Rabattförslag för fler fjärilar och pollinerare

 • Anisört 
 • Kantlök
 • Solhatt
 • Liten rosenflockel
 • Prästkrage
 • Rosenstav 
 • Kantnepeta 
 • Blodpilört 
 • Gul lejonsvans
 • Strålrudbeckia